350 میلیون ضایعات باطری:

آیا شما میدانید بر طبق مطالعات سازمان حفظ محیط زیست آمریکا فقط در آمریکا سالانه بیش از 350 میلیون باطری خریداری میشود و بیشتر از 2 میلیارد سلول باطری خشک دور انداخته میشود.این یعنی بیشتر از 8 عدد باطری به ازای هر آمریکایی

باطری هم میتواند آسیب رسان باشد:

باطری ها از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده اند مانند کادمیم جیوه ،سرب و اسید که میتونند برای محیط زیست مضر باشند.بطور اخص : اگر باطریها بصورت صحیح بازیافت نشوند و سوزانده شوند بخارات سمی از خود ساطع میکنند که بشدت دریاچه ها و محیط زیست را آلوده میکنند.

قدم های کوچک اما موثری وجود دارد که میتواند به حفاظت از طبیعت زیبای اطرافمان کمک نماید از جمله:

– باطریها را دور نیندازید .در سطل های مخصوص بازیافت زباله ها بیندازید

– در اغلب کشورها مخازن مخصوصی برای باطریهایی که برای بازیافت دور می اندازید وجود دارد.

– باطری ها را در آتش نیندازید، این کار میتواند موجب انفجار و صدمات جدی گردد.

– باطری ها را پس از مصرف به مراکز بازیافت بدهید، بعضی از این مراکز در قبال باطری مصرف شده به شما مبلغی پرداخت میکنند.

– وقتی از وسایل خود که باطری مصرف میکنند استفاده نمیکنید ،آنها را خاموش کنید(از مصرف بی مورد خودداری کنید)

– برخی از باطریهای قابل شارژ از کادمیم یا سرب تشکیل شده اند که می بایست بازیافت شوند.

شعار ما در کملیون:

صرفه جویی در هزینه

کمک به حفظ محیط زیست