دی جی آلکالاین Digi Alkaline

باطري هاي دي جي آلکالاين کمليون ظرفيت و عملکرد بالايي هنگام استفاده در وسايل شخصي بشما ارايه مي دهند. آنها ميتوانند:

  • به آساني دستگاههاي پرمصرف که نياز به  قدرت متغير لحظه اي دارند را راه اندازي کنند( دوربين ها و...)
  • براي چندين ساعت  جريان ثابتي ( پايداري)را ارايه کنند
  • پايداري و ماندگاري انرژي الکتريکي و  هم چنين عمر مفيد طولاني داشته باشند
  • گزينه اي مناسب براي تامين نيروي الکتريکي وسايلي همچون : CD player ، اسباب بازي ها ، PDAs ،دستگاههاي بازيهاي رايانه اي ، راديوها ، چراغ قوه ها و ريموت کنترل ها و... باشند.