باطری سکه ای Micro Batteries

باطري براي ساعت و ابزار کوچک

وسايل الکترونيکي کوچک به  باطريهاي کوچک نياز دارند.باطريهاي سکه اي کمليون انرژي زيادي را در بسته هاي کوچک تامين ميکنند.اين باطري ها براي ماشين حسابها ،کليدهاي خودروها،دوربين ها،سمعک ها،بک آپ رايانه ها وبسياري وسايل ديگر مناسب هستند.

  • سبک وراحتي در حمل و استفاده
  • مناسب براي سمعکهاي ديجيتالي
  • قابل اعتماد با عملکرد ثابت ومداوم
  • تولید شده از فن آوريهاي روز باطری
  • مدل باطری CR2032  در بک آپ رایانه ها استفاده میشود.