شارژرهای معمولی Overnight Chargers

شارژرهاي کمليون که در سراسرشبانه روز ميتوانند کار کنند . این شارژرهای استاندارد و ايده آل براي افراد خانواده هایی که بطور منظم از باطری لستفاده می کنند و يا استفاده در شرکت ها مي باشد. بعضي از آنها در سفرهاي شخصی و کاری که نیاز به شارز باظری در طول یک شب می باشد مورد استفاده قرار می گیرد .

ویژگی های شارژر

• 3 Independent Charging Channels
• 12 Hours Timer Control(BC1001A)
• Reverse Polarity Protection
• Slim and Portable
• Built-in Switching Adaptor for Worldwide Use
• LED Indicators(BC-1001A)
 

 

مشخصه های شارژر

Input Voltage:AC 100-240V ~ 50/60Hz
Output
DC 2 x (1.4V = 200mA) AA/AAA Size
DC 1 x (9V = 25mA) 9V Size (BC1001A)
DC 1 x (9V = 16mA) 9V Size (BC1001B)