باطری سمعکی Hearing Aids

باطري هايي با ساختاري متفاوت وعملکرد بالا

  • پرقدرت براي شنيدن بيشتر
  • قابل نگهداري پيش از بازکردن بسته ، تا2سال
  • انعطاف پذيري در عملکرد و قابل استفاده در مناطق مرطوب
  • بسته بندی شده در کارتن هاي بزرگ براي اقتصادي بودن خريد عمده