نظارت بر کیفیت محصولات از جمله اصولی ای است که در هر سازمانی اعم از تجاری یا خدماتی همواره مورد توجه مدیران قرار می گیرد چراکه زیر نظر داشتن کیفی محصولات رضایت مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت .

مجموعه کملیون نیز در همین راستا اقدام به راه اندازی واحد آزمایشگاهی در ایران نموده است . این آزمایشگاه که مجهز به دستگاه های پیشرفته تست باطری می باشد توان آزمون انواع باطری غیر قابل شارژ و قابل شارژ را دارد . محصولات کملیون بطور دوره ای و رندوم به این آزمایشگاه ارسال و با روش های مختلف تحت آزمون قرار می گیرند . همچنین در مواردی که در مورد یکی از محصولات گزارش هایی به واحد تحقیقاتی واصل می گردد ، بلافاصله نمونه برداری انجام شده و گزارش نهایی برای مدیریت ارسال می گردد

لازم به ذکر است که در آزمایشگاه گروه کملیون تست باطری با نام های تجاری دیگر و با درخواست متقاضیان محترم امکان پذیر است و نتایج آزمون های مربوطه در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت .