لغت نامه

 • 0 Voltage Jump Start

 

باطريهاي دشارژ شده بصورت نرمال مقداري ولتاژ باقيمانده در خود دارند.بعضي شارژرها نميتوانند باطري را از حالت ولتاژ صفر دوباره شارژ کنند

تکنولوژي کمليون در شارژرها اين امکان را فراهم ميکند که اين باطريهامجدداشارژ شده وزندگي دوباره بدست آورند

 

 • 6 Level Protection

 

براي اطمينان از ايمني محصولات کمليون پيشرفته ترين پردازشگرهاي لازم در شارژرها مورد استفاده قرار گرفته است

حفاظت شش گانه کمليون شامل توانمنديهاي زير ميباشد

کنترل ميکروپروسسوري قطع اتوماتيک جريان

کنترل مدت زمان کار شارژر

کنترل قطبيت

< کنترل جريان اضافي و اتصال کوتاه

کنترل دماي دستگاه

تشخيص باطري هاي

(قلمي) شاخص اندازه رايج در باطريها

 

 • AAA

 

(نيم قلمي)شاخص اندازه رايج در باطريها

 

 • Alkaline

 

مواد شيميايي استفاده شده در باطريها (قطب آند)

 

 • Alloy

 

يک ترکيب شيميايي از دو يا چند فلز

 

 • Ampere

 

شاخص اندازه گيري جريان الکتريکي

 

 • Anode

 

قطب مثبت باطري-آند هميشه از کسري از الکترونها تهيه شده،وبا اتصال به قطب کاتد جريان شکل ميگيرد

تراوش باطري

باطريها اغلب زنگ ميزنند وسيال الکترونيکي درون آنها نشت پيدا ميکند-که ممکن است بدليل عدم استفاده از باطري براي مدت طولاني ويا بعلت استفاده در وسيله اشتباه اتفاق افتاده باشد در اين صورت بايد باطري را بظرف بازيافت (زباله )انداخت

.

 • Capacity

 

ظرفيت

جمع عددي آمپرساعت يا وات ساعت در حالت شارژ کامل سلولها

<کاتد

قطب منفي باطري ها که شامل تعداد زيادي از الکترونها ميباشد

در طول دشارژ شدن جايگاه الکترود منفي را کاتد مينامند

 

 • Charger

 

شارژر

يک وسيله الکترونيکي که باطريهاي قابل شارژ را شارژ ميکند ودر تعدادي از کارخانه ها اين شارژرها براي شارژ کردن باطريهاي قابل شارژ خودشان توليد ميشوند

 

 • Charging Current

 

جريان مورد استفاده براي شارژ باطريهاي قابل شارژ

چرخه شارژ

يک چرخه شارژ کامل يعني پس از دشارژ شدن يک باطري قابل شارژ بطور کامل، آنرا در شارژر متانسب قرار داده ومدت زمان لازم جهت شارژ کامل آن باطري طي شود

معمولا پس از شارژ کامل باطري دستگاه شارژ جريان شارژ را قطع مي نمايدو

به اين ترتيب چرخه شارژ کامل ميشود.

<در صورت استفاده صحيح از باطري ها ، حداکثر ميتوان تا هزار مرتبه يک باطري قابل شارز ارجنس نيکل متال يا نيکل کادميم را شارز و دشارژ نمود

 

 • Charging Time

 

زمان شارژ

دوره زماني که توسط شارژر براي شارژ باطريهاي قابل شارژطول ميکشد

 

 • Chemistry

 

علم شيمي

که ترکيب شيميايي مواد يا ترتيب آنها را مشخص ميکند

 

 • -dv Control

 

<کنترل اختلاف پتانسيل

يکي از توانمنديهاي شارژرهاي کمليون مي باشد، در صورت معيوب بودن باطري يا هر ايراد ديگر که موجا ايجاد اختلاف پتانسيل بييش از حد مجاز بين دو سر باطري ميگردد جريان شارژ بصورت خودگار قطع ميشود.

اين روش کنترل پتانسيل اعمال شده همچنين باعث ميگردد تا باطري در مراحل نهايي شارژ بصورت آرام شارژ شود، تا به حداکثر توان خود دست يابد

 

 • Discharge Curve

 

نمودار دشارژ

نموداري که روند کاهش ظرفيت شارژ شده را در مقابل زمان نشان ميدهد

 

 • Electric Current

 

جريان الکتريکي

جريان الکترونها بين آند وکاتد

 

 • Electric Device

 

وسيله الکتريکي وسايلي مانند دوربينهاي ديجيتال،

 

 • MP3 player

 

که از انرژي الکتريکي براي کار کردن استفاده ميکنند

 

 • Electron

 

الکترون

يک جز يا يون که داراي بار منفي مي باشد

 

 • Fast Charge

 

شارژ سريع

توانايي شارژرها براي شارژ باطريهاي قابل شارژ در چند ساعت يا کمتر

 

 • High Drain Device

 

وسايلي که نياز به جريان بالايي دارندمانند فلش دوربينهاي ديجيتالي و يا ماشينهاي مسابقه اسباب بازي و…

 

 • Independent Charging Channels

 

کانالهاي مستقل شارژ

کانالهاي شارژدر بعضي شارژها که امکان شارژ جداگانه (يا مستقل) را دارد وبه تنهايي مي تواند يک باطري را شارژ نمايد

.

 • Lead Acid

 

سرب – اسيد

نوعي از مواد شيميايي استفاده شده در برخي از انواع باطريها مانند:باطريهاي وسايل نقليه ،ups , ….

 

 • Low Current Leakage

 

تراوش جريان کم

معمولا اگر باطري د رداخل شارژر قرار بگيرد ولي جريان شارژ بدليل عدم اتصال به برق يا اتمام عمليات شارژ قطع شده باشد اين امر باعث ميشود جريان ناچيزي بوجود آمده و باعث تخليه باطري

براي جلوگيري از اين پديده اين دستگاههاي شارژر کمليون جريان معکوس فروش از باطري را متوقف نموده و دستگاه ها را قطع کند

 

 • Low Drain Device

 

وسايل با مصرف کم

وسايلي که نياز به مصرف بالايي از جريان الکتريکي ندارند مانند ساعت ها ،لامپ ها و ريموت کنترل ماشين ها

 

 • MAh

 

ميلي آمپر ساعت

يک معيار اندازه گيري جريان عبوري در ساعت(ياظرفيت باطري)

 

 • Mains Voltage

 

ولتاژ اصلي

نشاندهندع رديفي يا فاصله اي از ولتاژها ميباشد بطورمثال از120-110يا 240-220

 

 • Memory Effect

 

اثر حافظه

اگر باطري هاي قابل شارژ به درستي استفاده نگردند وباطري قبل از تخليه کامل دوباره در دستگاه شارژ قرار گيرند به مرور زمان باطري ها يک بخشي از ظرفيت خود را از دست مي دهند که بخه اين پديده اثر حافظه گفته ميشود

 

 • Mercury

 

جيوه

فلز مورد استفاده در خيلي از باطريهاي قديمي ،که امروزه استفاده در باطري ها بعلت سمي وآسيب رسان بودن به محيط زيست ممنوع ميباشد

 

 • Nickel Cadmium

 

نيکل کادميمم

يک ترکيب شيميايي رايج که در باطري هاي قابل شارژ استفاده ميشود

اين باطريها پس از اتمام طول عمر خود حتما ميبايست به سطل زباله (بازيافت) انداخته شود

 

 • Nickel Metal Hydride (Ni-MH

 

نيکل متال هايبريد (نيکل

ترکيب شيميايي رايج مورد استفاده در باتري هاي قابل شارژ

 

 • Operating Voltage

 

عامل ولتاژ ولتاژ مدار بسته يا ولتاژ سيستم در حال کار گفته ميشودولتاژ زماني که باطري در حال استفاده است)حفاظت در طول جريان مانندآداپتور< تضمين کننده جريان شارژي است که در داخل برخي وسايل الکتريکي مورد استفاده قرار ميگيرد،از تخريب تجهيزات و يا خطرات جلوگيري کند .Over-temperature Protection<

حفاظت در مقابل درجه حرارت بيشتراگر درجه حرارت داخلي شارژر افزايش يابد<بطوري که در سطح غير منتظره اي بالا برود سيستم خاموش ميشود ،بعد از کاهش دما حرارت وسيله شارژ،امکان شارژ مجدد بصورت خودکار فراهم ميگردد.اين حالت در برخي از انواع شارژرهاي کمليون طراحي و تعبيه شده است.Recharge Cycles<

سيکلهاي شارژ

تعداد دفعاتي که ميتوان باطري را شارژ کرد

 

 • Rechargeable Battery

 

باتري قابل شارژ

باتري است که مي تواند با استفاده از شارژر شارژ شود ، به طور معمول مي توان باتري هاي قابل شارژرا در شرايط عادي 1000-500 دفعه شارژ کرد

 

 • Reverse Polarity Protection

 

جلوگيري از آسيب به شارژر درصورتيکه باتري برعکس در محل شارژقرارگرفته باشد.که در اينصورت شارژر باتري به طور خودکار تشخيص ميدهد

 

 • Self-Discharge

 

<خود دشارژي :

تمام انواع باطريها پس از توليد شروع به تخليه آرام ميکند(بعلت نشت جريان از بدنه و ..) به اين اتفاق خود دشارژي ميگويند.هرچه بدنه باطري با عايق بهتري پوشيده شده باشد اين خود دشارژي کاهش مي يابد

 

 • Shelf Life

 

عمر مفيد

<مدت زماني که ميتوان طي آن از باطري بصورت مفيد استفاده کرد(قبل از تاريخ انقضا)

 

 • Short-Circuit Protection

 

حفاظت اتصال کوتاه جلوگيري از آسيب به شارژر اگر خروجي دي سي >اتصال کوتاه شود

 

 • Single Use Battery

 

باطري يکبار مصرف

به انواع باطريهاي غير قابل شارژاطلاق ميشودکه پس از استفاده مي بايست در سطل بازيافت انداخته شود

 

 • Special Disposal

 

دفع ويژه دفع مناسب باتري ها ، که به ضرر محيط زيست نباشد همه باتري ها بايدپس دور ريخته و بازيافت مناسب شوند. باتري هاي سنگين سرب بر اساس مواد سمي اند و بايد مطابق با مقررات زيست محيطي مناسب دور انداخته شوند.

 

 • Storage Life

 

عمرذخيره سازي حداکثر زماني که باطري مي تواند ذخيره شده بدون از دست دادن بيشتر از ظرفيت آن <

کنترل فرمان شارژ

شارژرهاي کمليون غالبا اين توانايي را دارند که پس از گذشت مدت زمان مشخص ( حداکثر زمان لازم براي شارژ يک باطري)جريان شارژ را قطع نمايد.اين توانايي از ايجاد مشکل براي باطري جلوگيري مي نمايد.

شارژر يک زمانسنج دارد که بعد از يک دوره زماني مشخص شارژر را خاموش ميکند- در مدل F60 شارژر کمليون براي استفاده راحت تر در 1.25 ساعت جريان بطور اتوماتيک قطع ميشود.

 

 • Trickle Charge Current

 

جريان شارژ قطره اي :

زماني که حدود هشتاد درصد از ظرفيت باطري توسط شارژ ، شارژ شد، جريان شارژ به صورت قطره اي (جريان بسيار ضعيف شارژ) ادامه مي يابد.به اين روش ميتوان باطري را تا حداکثر ظرفيت ممکن شارژ نمود

جريان شارژ قطره اي

بعد از اينکه باطريها بطور کامل شارژ شدند

،

 • Voltage Jump Start(TM)

 

بعضي از باطري هاي قابل شارژ به دليل مختلف به ولتاز صفر مي رسند .غالبا اين باطريها نميتوان مجددا شارژ ومورد استفاده قرار داد ولي کمليون توسط پرداطشگر ويژه خود مييتواند اين باطريهخا را از حالت ولتاژ صفر خارج نموده و مجددا اخيا نمايد!(براي اين کار چند کرتبه باطري را در داخل شارژر قرار داده و پس از چند دقيقه خارج نماييد نهايتا آنرا در اخل شارژر قراردهيد تا بصورت کامل شارژ شود

 

 • Wattage

 

مقياس اندازه گيري توان الکتريکي را وات يا کيلو وات مي نامند

 

 • Zinc Alkaline Battery

 

باطري است که کاتد آن از جنس فلز روي و آند آن از دي اکسيد منگنز ساخته شده والکتروليت آن ازهيدروکسيد پتاسيم تشکيل شده است

 

 • Zinc Carbon Battery

 

باتري روي کربن

باطري روي کربن ( باطري سوپر انرژي ) باطري است که کاتد آن از روي ، آند آن از دي اکسيد منگنز و الکتروليت آن از کلريد روي تشکيل شده است