نمونه مراحل ساده در رعایت مسائل ایمنی:

باطری ها قسمتی از زندگی مان هستند – دنبال کردن این قدم ها به شما کمک خواهد کرد که حداکثر استفاده را از باطری ها ببرید

 • .قسمت قطب های مثبت و منفی باطری در جای خود قرار دهید
 • باطری های متفاوت و مختلف را با هم ترکیب نکنید . برای مثال باطری های آلکالاین یا یاطری های کربنی را همزمان با هم در وسیله خود قرار ندهید.
 • باطری ها را در جوار اجسام فلزی قرار ندهید مثل کلیدها ، سکه ها ، و دیگر وسایل
 • وقتی باطری ها قدرت کمی را از خود نشان می دهند همه باطری ها را با هم عوض کنید.
 • در طی مدت زمان طولانی وقتیکه باطری بلا استفاده است آنرا از محل خود خارج کنید.
 • باطری های خشک را در شارژر ها قرار ندهید.
 • هرگز باطری ها را در آتش نیندازید.
 • اگر ترشحی از الکترولیت از باطری بر روی پوست شما ریخت با آب تمیز و سرد آنرا بشویید و نزد دکتر بروید.
 • باطری ها را دور از دسترس اطفال نگهدارید که ممکن است در دهان بگذارند یا ترکیبات شیمیایی خطرناک آن را لمس کنند در این صورت لطفا سریعا به پزشک مراجعه کنید.
 • باطری را هرگز باز نکنید.
 • باطری ها را در اتصال کوتاه قرار ندهید.
 • باطری ها را در معرض حرارت بالا یا رطوبت بالا قرار ندهید.
 • در جای خشک نگهداری کنید.