استفاده بهینه از باطری ها

موارد مهمی که برای استفاده طولانی تر از باطری رعایت می کنیم :

– از باطری ها در محل خشک ، خنک و به دور از منبع حرارت نگهداری می کنیم

– از باطری معمولی Super Heavy Duty در وسایل بامصرف انرژی بالا مانند دوربین دیجیتال استفاده نمی کنیم

– باطری های لیتیوم ( FR03 و FR6 ) را بین دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری می کنیم

– در باطری های قابل شارژ از جنس نیکل – کادمیوم پس از تخلیه کامل باطری اقدام به شارژ مجدد می نماییم

– باطری های قابل شارژ را حداقل هر سه ماه یکبار تخلیه و شارژ مجدد میکنیم

– در مواقعی که از وسیله خود برای چند روز استفاده نمی کنیم و یا در زمانی که دستگاه از برق شهری استفاده

می کند ، باطری را از آن خارج می کنیم