به تازگی شورای مصرف کنندگان کشور هنگ کنگ (HKCC) نتایج تحقیقات و آزمایشات مستقلی را منتشر کرده است که نشان می دهد باتری پلاس  آلکاالین کملیون در ۳ پارامتر اصلی کیفیت باتری شامل بر: عمر مفید ، نشت الکترولیت و فلزات سنگین عملکرد بسیار بهتری از تمامی رقبای به نام خود  را داشته است. بهتر از همه ، از میان پارامتر های فوق رتبه اول از نظر عمر مفید بر هزینه به باتری پلاس آلکالاین کملیون تعلق گرفته است.  

متن کامل این اطلاعیه را می توانید در زیر مشاهده فرمایید: